HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY CÁC NGÀNH

cao đẳng ngành điều dưỡng

ĐIỀU DƯỠNG

 • Xét tuyển HỌC BẠ
 • Đối tượng: Học sinh đã tốt nghiệp THPT
 • Thời gian đào tạo: 3  năm

XÉT NGHIỆM

 • Xét tuyển HỌC BẠ
 • Đối tượng: Học sinh đã tốt nghiệp THPT
 • Thời gian đào tạo: 3  năm

PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

 • Xét tuyển HỌC BẠ
 • Đối tượng: Học sinh đã tốt nghiệp THPT
 • Thời gian đào tạo: 3  năm

HỘ SINH

 • Xét tuyển HỌC BẠ
 • Đối tượng: Học sinh đã tốt nghiệp THPT
 • Thời gian đào tạo: 3  năm

TIN HỌC ỨNG DỤNG

 • Xét tuyển HỌC BẠ
 • Đối tượng: Học sinh đã tốt nghiệp THPT
 • Thời gian đào tạo : 2 năm

THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

 • Xét tuyển HỌC BẠ
 • Đối tượng: Học sinh đã tốt nghiệp THPT
 • Thời gian đào tạo: 2 năm

TRUYỀN THÔNG MẠNG MÁY TÍNH

 • Xét tuyển HỌC BẠ
 • Đối tượng: Học sinh đã tốt nghiệp THPT
 • Thời gian đào tạo: 2  năm

CÔNG NGHỆ Ô TÔ

 • Xét tuyển HỌC BẠ
 • Đối tượng: Học sinh đã tốt nghiệp THPT
 • Thời gian đào tạo: 2.5  năm

QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN

 • Xét tuyển HỌC BẠ
 • Đối tượng: Học sinh đã tốt nghiệp THPT
 • Thời gian đào tạo: 2  năm

QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG
VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG

 • Xét tuyển HỌC BẠ
 • Đối tượng: Học sinh đã tốt nghiệp THPT
 • Thời gian đào tạo: 2 năm

PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT KINH TẾ THƯƠNG MẠI

 • Xét tuyển HỌC BẠ
 • Đối tượng: Học sinh đã tốt nghiệp THPT
 • Thời gian đào tạo THPT : 2  năm

VIDEO GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC TẠI NHẬT

ĐIỀU KIỆN: TỐT NGHIỆP THPT TRỞ LÊN

VÌ SAO NÊN CHỌN ĐÔNG NAM Á

ĐĂNG KÝ NGÀNH HỌC 

HỆ CAO ĐẲNG

“Cơ hội dành cho tất cả mọi người. Quan trọng là ai sẽ là người nắm bắt được cơ hội tốt hơn”

Chọn chuyên ngành đào tạo Hệ Cao Đẳng Làm Tại Nhật
Điều DưỡngXét NghiệmPhục Hồi Chức NăngHộ SinhTin Học Ứng DụngThiết Kế Đồ HọaTruyền Thông Mạng Máy TínhCông Nghệ Ô TôQuản Trị Khách SạnQuản Trị Nhà Hàng Và Dịch Vụ Ăn UốngPhiên Dịch Tiếng Nhật Kinh Tế Thương Mại
Chọn chuyên ngành đào tạo Hệ Cao Đẳng Làm Tại Việt Nam
Điều DưỡngXét NghiệmPhục Hồi Chức NăngHộ SinhTin Học Ứng DụngThiết Kế Đồ HọaTruyền Thông Mạng Máy TínhCông Nghệ Ô TôQuản Trị Khách SạnQuản Trị Nhà Hàng Và Dịch Vụ Ăn UốngPhiên Dịch Tiếng Nhật Kinh Tế Thương Mại


Đợt 1: Ngày 03/07/2020Đợt 2: Ngày 07/08/2020Đợt 3: Ngày 11/09/2020Đợt 4: Ngày 06/11/2020Đợt 5: Ngày 18/12/2020


TPHCM