TRUNG CẤP CHÍNH QUY HỆ 9+3

ĐIỀU DƯỠNG

 • Đối tượng: Học sinh đã tốt nghiệp THCS
 • Thời gian đào tạo: 3 NĂM

Y SỸ ĐA KHOA

 • Đối tượng: Học sinh đã tốt nghiệp THCS
 • Thời gian đào tạo: 3 NĂM

DƯỢC

 • Đối tượng: Học sinh đã tốt nghiệp THCS
 • Thời gian đào tạo: 3 NĂM

Y SỸ Y HỌC CỔ TRUYỀN

 • Đối tượng: Học sinh đã tốt nghiệp THCS
 • Thời gian đào tạo: 3 NĂM
Ngành hướng dẫn du lịch

HƯỚNG DẪN DU LỊCH

 • Đối tượng: Học sinh đã tốt nghiệp THCS
 • Thời gian đào tạo: 3 NĂM
tuyển sinh trung cấp hê 9+

KINH DOANH XNK

 • Đối tượng: Học sinh đã tốt nghiệp THCS
 • Thời gian đào tạo: 3 NĂM

CAO ĐẲNG CHÍNH QUY HỆ 9+4

ĐIỀU DƯỠNG NHA KHOA

 • Đối tượng: Học sinh đã tốt nghiệp THCS
 • Thời gian đào tạo: 4 năm

QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG

 • Đối tượng: Học sinh đã tốt nghiệp THCS
 • Thời gian đào tạo: 4 năm

NGÔN NGỮ NHẬT

 • Đối tượng: Học sinh đã tốt nghiệp THCS
 • Thời gian đào tạo: 4 năm

CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

 • Đối tượng: Học sinh đã tốt nghiệp THCS
 • Thời gian đào tạo: 4 năm

CÔNG NGHỆ Ô TÔ

 • Đối tượng: Học sinh đã tốt nghiệp THCS
 • Thời gian đào tạo: 4 NĂM

THIẾT KẾ TRANG WEB

 • Đối tượng: Học sinh đã tốt nghiệp THCS
 • Thời gian đào tạo: 4 năm

THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

 • Đối tượng: Học sinh đã tốt nghiệp THCS
 • Thời gian đào tạo: THCS : 4 năm

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 • Đối tượng: Học sinh đã tốt nghiệp THCS
 • Thời gian đào tạo: 4 NĂM

ĐIỀU KIỆN: TỐT NGHIỆP THCS

VÌ SAO NÊN CHỌN ĐÔNG NAM Á

ĐĂNG KÝ NGÀNH HỌC

HỆ TRUNG CẤP 9+ THCS

“Cơ hội dành cho tất cả mọi người. Quan trọng là ai sẽ là người nắm bắt được cơ hội tốt hơn”

Chọn chuyên ngành đào tạo Hệ Trung Cấp 9+3
Điều Dưỡng (*)Y Sĩ Đa Khoa (*)Y Sĩ Y Học Cổ Truyền (*)Dược (*)Hướng Dẫn Du Lịch (*)Kinh Doanh XNKKế Toán Doanh NghiệpVăn Thư Hành ChínhPháp LuậtTài Chính - Ngân Hàng
(*) là các ngành cam kết làm việc tại Nhật sau tốt nghiệp
Chọn chuyên ngành đào tạo Hệ Trung Cấp 9+4
Điều Dưỡng Nha Khoa (*)Quản Trị Khách Sạn (*)Tiếng Nhật (*)Công Nghệ Thực Phẩm (*)Công Nghệ Ô Tô (*)Thiết Kế Trang Web (*)Thiết Kế Đồ Họa (*)Công Nghệ Thông Tin (*)
(*) là các ngành cam kết làm việc tại Nhật sau tốt nghiệp

Ngày 11/09/2020


Đặc biệt:

 • Tặng 20% học phí HK1 khi nhập học trước 15.08
 • Tặng 10% học phí HK1 khi nhập học trước 25.08